Een duurzaam huis voor iedereen

Onze rol in de overgang naar duurzame warmte in Holtenbroek

Maar eerst… de rol van de gemeente

De gemeente wil dat Holtenbroek over ongeveer 10 jaar van het aardgas afgaat. Waarom ze dat willen, lees je hier. Wij zitten als onafhankelijke bewoners van Duurzaam Holtenbroek aan tafel bij de gemeente Zwolle om te praten over de manier waarop Holtenbroek van het aardgas af gaat. 

De gemeente maakt plannen om een warmtenet aan te leggen in Holtenbroek (en Aa-landen). Het is een ingewikkeld proces waar veel bij komt kijken. We snappen dat je als Holtenbroeker wilt weten waar je aan toe bent. We proberen hierbij zo goed mogelijk uit te leggen wat er gaat gebeuren, wat de rol is van Duurzaam Holtenbroek en waar jij rekening mee kan houden.

De plannen van de gemeente

De gemeente is bijna klaar met het Warmteplan voor Holtenbroek en Aa-landen. Daar staat in wat de plannen zijn voor warmte in Holtenbroek als we van het aardgas af gaan. Eind 2024 is het Warmteplan waarschijnlijk klaar en ligt het ter inzage bij de gemeente. Als bewoner heb je dan 6 weken de tijd om een zienswijze in te dienen.

Wil je hiervan op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van de gemeente door de mailen naar energietransitie@zwolle.nl.

Warmtenet met geothermie

De eerste boring naar warmte gaat waarschijnlijk plaatsvinden in 2025. De warmte komt uit een geothermie bron op het terrein van Dijklanden, Luttekeweg 1, tussen de Aa-landen en Holtenbroek. Het eerste warmtenet wordt aangelegd in Holtenbroek, waarschijnlijk ook in 2025. Het is nog niet zeker waar dat zal zijn. De gemeente informeert de buurt daar zo ruim mogelijk van tevoren over. Er moet in elk geval een deel van het warmtenet klaarliggen, omdat de warmte die aangeboord wordt meteen weg moet kunnen.

Waar komt een warmtenet?

De gemeente is aan het onderzoeken welke gebieden in de wijk aangesloten kunnen worden op het warmtenet. De kans is redelijk aanwezig, maar nog niet zeker, dat in elk geval de grote flats van de woningcorporaties worden aangesloten op het warmtenet.

De kans is groot dat niet de hele wijk aangesloten kan worden. Voor die huizen is de gemeente samen met bewoners op zoek naar alternatieven. Ze organiseren daarom regelmatig een technische werkgroep waar iedere bewoner mee kan praten. Een warmtepomp is de meest voor de hand liggende oplossing.

De rol van Duurzaam Holtenbroek

Duurzaam Holtenbroek heeft als bewonersinitiatief een rol in het maken van het Warmteplan, want de gemeente wil bewoners zeggenschap geven in dit proces. Wij zitten als belanghebbende bij de gemeente aan tafel. Wij hebben geen invloed meer op de plannen voor de boring naar geothermie en het aanleggen van een warmtenet. Wij hebben als bewoners (dus alle Holtenbroekers) nog wel invloed op:

  • voor een deel waar het warmtenet komt,
  • hoe bewoners worden geïnformeerd,
  • of het niet te snel gaat of te langzaam,
  • of iedereen mee kan komen,
  • de alternatieven als het warmtenet geen optie is of als bewoners niet op het warmtenet willen
  • en we bewaken nadrukkelijk dat het betaalbaar moet zijn voor iedereen.

Als bewonersinitiatief zijn we best zoekend naar onze rol. Op deze manier participeren is voor ons ook nieuw. We leren elke dag. Het is, vinden wij, een mooie kans om het geluid van bewoners te laten horen en wij willen dat zorgvuldig doen. Wij staan daarom altijd open voor vragen en opbouwende kritiek.

Gesprekken in de buurt

We hebben als Duurzaam Holtenbroek ook zelf plannen gemaakt, onafhankelijk van de gemeente, om onze buren samen te brengen om te praten over duurzaamheid en de toekomst van warmte. Dat doen we door ons netwerk in de buurten uit te breiden, met elkaar in gesprek te gaan en samen met onze buren energie te besparen.

Daarnaast organiseren we laagdrempelige bijeenkomsten om te horen wat er leeft in de buurt en om Holtenbroekers aan het denken te zetten en praktische tips te geven over huis verduurzamen en warmte-oplossingen.

Betaalbaar voor iedereen

Waar Duurzaam Holtenbroek voor staat is: dat alle Holtenbroekers er warmpjes bijzitten. Dat bedoel we letterlijk en figuurlijk. We zetten ons in om te zorgen dat de overgang naar duurzame warmte voor iedereen betaalbaar is. Betaalbaarheid is een lastig begrip, dat is voor iedereen anders. De warmtetransitie zal niet gratis zijn voor mensen met een koophuis die het kunnen betalen. Maar we zetten ons ervoor in dat er oplossingen komen voor huiseigenaren die het niet (makkelijk) kunnen betalen om hun huis te verduurzamen. Dit staat bij ons hoog op de agenda in de gesprekken met de gemeente.

Wat betekent dit voor jou?

Het is vrij zeker dat er een warmtenet aangelegd wordt, alleen nog niet precies waar. Als je huurt bij een woningbouwvereniging, hoor je van hen of je huis wordt aangesloten op een warmtenet. Heb je een koophuis en komt er wel een warmtenet in je straat, dan mag je daar op aansluiten, maar dat is niet verplicht.

Heb je een koophuis en komt er geen warmtenet in jouw straat, of wil je daar niet op aansluiten, dan kan je overstappen naar bijvoorbeeld een warmtepomp, of je huis verwarmen op een andere manier die we nu misschien nog niet weten, want de ontwikkelingen gaan snel. Het is wel vrij zeker dat in ongeveer 2033 de gaskraan dichtgaat in Holtenbroek en Aa-landen. De gemeente is verplicht om je acht jaar van tevoren te informeren over het definitief dichtgaan van de gaskraan.

Verduurzamen doen we samen

We zullen onze huizen dus moeten verduurzamen. We zitten als Holtenbroekers allemaal in hetzelfde schuitje en daarom hebben we elkaar als buren hard nodig. Laten we het samen doen, van elkaar leren en elkaar helpen. Dan hoeft niet iedereen zelf het wiel uit te vinden en valt niemand buiten de boot.

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze activiteiten. Deel jouw kennis en ervaringen, vraag om hulp, doe mee!

Heb je vragen? Laat het ons weten! Mail naar info@duurzaamholtenbroek.nl.

We hebben onze uitgangspunten vastgelegd in een position paper, die kan je hier downloaden.